Go to Top

Uitzendbureau kan erkend leerbedrijf zijn

In een aantal recente gerechtelijke uitspraken wordt door drie rechtbanken gesteld dat uitzendbureaus erkend kunnen zijn als leerbedrijf voor BBL-opleidingen, ook al vindt het praktijkleren niet op locatie van het uitzendbureau zelf plaats.

Deze uitspraken zijn gedaan door een drietal rechtbanken naar aanleiding van een aantal procedures die Education Works BV in Boxtel samen met een aantal van haar klanten heeft gevoerd. Het ging hierbij om de, in de ogen van Education Works, onterechte intrekking van erkenningen door diverse kenniscentra.

Door deze uitspraken komt er een eind aan de misvattingen over het erkennen van uitzendbureaus als leerbedrijf. De kenniscentra stelden afgelopen jaar, nadat zij de uitzendbureaus in de voorgaande jaren hadden erkend als leerbedrijf en de bureaus inmiddels volop bezig waren met het opleiden van deelnemers, dat een erkenning als leerbedrijf alleen maar mogelijk is als de werkzaamheden ook daadwerkelijk op het leerbedrijf (i.c. het uitzendbureau) plaatsvinden. In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs staat echter dat het bedrijf dat de begeleiding van de leerling in de praktijk verzorgt, een erkend leerbedrijf dient te zijn. Op basis daarvan heeft Education Works, bijgestaan door Mr. Franc Pommer van Holla Advocaten te ‘s-Hertogenbosch, altijd vastgehouden aan haar standpunt dat het daarom gaat om de partij die de begeleiding van de deelnemers verzorgt en niet om de locatie waar die begeleiding plaats vindt.

Daarbij heeft Education Works de vergelijking gemaakt met bijvoorbeeld hoveniers, schoonmaakbedrijven en beveiligingsbedrijven. Ook bij deze bedrijven vinden de werkzaamheden en de begeleiding van leerlingen plaats op een andere locatie dan bij de hovenier, het schoonmaakbedrijf of het beveiligingsbedrijf zelf.
De drie rechtbanken hebben afzonderlijk van elkaar het standpunt van Education Works gevolgd en geven ieder in hun eigen vonnis aan dat het inderdaad niet gaat om de locatie waar de deelnemer begeleid wordt, maar om het bedrijf of de organisatie die de begeleiding van de deelnemer verzorgt, ongeacht op welke locatie dat gedaan wordt. Als een uitzendbureau daadwerkelijk de begeleiding van de leerlingen verzorgt, dan moet het uitzendbureau het erkende leerbedrijf zijn en blijven (mits aan de voorwaarden voor erkenning is voldaan, wat bij alle bureaus het geval was) en zijn de intrekkingen van de erkenningen van deze bureaus onterecht, zo oordeelden de rechtbanken. De intrekkingen moeten daarom teniet gedaan worden.

“Deze uitspraken hebben een grote positieve impact op de uitzendsector”, aldus Gerlof Roubos, één van de directeuren van Education Works. “Door deze uitspraken kunnen uitzendbureaus hun taak als opleider ook als het gaat om erkende MBO opleidingen weer ten volle uitoefenen. In onze ogen is de uitzendsector een toegangspoort tot de arbeidsmarkt en juist daarom bij uitstek een sector die werknemers op kan leiden. Daarbij zijn juist MBO opleidingen, die grotendeels bestaan uit leren in de praktijk, uitermate geschikt.”

“Uitzendbureaus die hun uitzendkrachten daadwerkelijk begeleiden op de werkvloer, bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsmigranten of uitzendkrachten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen hierdoor ook weer gebruik maken de subsidieregeling Praktijkleren” geeft Anneke Miedema, de andere directeur van Education Works, aan.

Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de uren die door een erkend leerbedrijf besteed worden aan praktijkbegeleiding bij MBO opleidingen en vervangt vanaf 1 januari jongstleden de WVA.

Door deze uitspraken behouden de uitzendbureaus hun flexibiliteit en kunnen ze hun uitzendkrachten die een MBO opleiding volgen bij verschillende inleners laten werken zonder allerlei overbodige administratie rompslomp. “Opleiden biedt dus nu ook voor de uitzendsector juist kansen in plaats van belemmeringen”, aldus Miedema.
Education Works verzorgt erkende MBO opleidingen, vaktrainingen en cursussen voor veel internationale arbeidsbemiddelaars. Daarnaast adviseert Education Works internationale arbeidsbemiddelaars op diverse gebieden, o.a. bij controles door de belastingdienst op het rechtmatig toepassen van de Wet Vermindering Afdracht Onderwijs.

Bron: Education Works, 22 september 2014